Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Resultado do Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitacion do edificio dos xulgados situados na rúa Lalín de Vigo

Resultado do Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitacion do edificio dos xulgados situados na rúa Lalín de Vigo

En cumprimento do establecido na cláusula 7.4 do Prego de Bases que rexe este concurso, que con data de hoxe procedeuse a publicar na Plataforma de contratos de Galicia a acta da comisión administrativa relativa ao acto público do 20 de marzo de 2023 no que se procedeu á apertura dos sobre A dos premiados no Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitacion do edificio dos xulgados situados na rúa Lalín de Vigo, para uso de asociacións e entidades sociais, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola UniónEuropa (NEXTGENERATION UE). read more…

IV Edición del ciclo de conferencias de arquitectura: Próximos 2023

IV Edición del ciclo de conferencias de arquitectura: Próximos 2023

Desde la Delegación de Santiago nos complace anunciar la celebración de la cuarta edición del ciclo de conferencias de Arquitectura: PRÓXIMOS 2023. Así, el miércoles 12 de abril tendrá lugar la primera de las conferencias enmarcada en este ciclo a través del cual se quiere dar a conocer trabajos arquitectónicos próximos a nuestra demarcación, bien por el emplazamiento de las obras o los estudios como por el contexto sobre el que trabajan. read more…

Resultado da XX edición dos Premios COAG de Arquitectura

Resultado da XX edición dos Premios COAG de Arquitectura

Está dispoñible o resultado da XX edición dos Premios COAG de Arquitectura, que recoñecen as mellores obras da arquitectura galega, visadas e executadas no ámbito territorial do Colexio de Arquitectos no último bienio, período correspondente a obras acabadas entre o 1 de outubro do 2020 e o 30 de setembro do 2022. Nesta vixésima edición presentáronse ao certame 224 obras. O Premio á Traxectoria Profesional recaeu na arquitecta Dona Pascuala Campos de Michelena. read more…

Resultado do Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitacion do edificio dos xulgados situados na rúa Lalín de Vigo

Apertura de sobres A do Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

En cumprimento do establecido na cláusula 7.4 do Prego de Bases que rexe este concurso, infórmase que o luns día 20 de marzo de 2023, ás 10:30 horas procederase á apertura dos sobres  A   (relativos a identidade) dos premiados no Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio dos xulgados situados na rúa Lalín de Vigo.

read more…

Xornada de asesoramento_ O Klím Estimación rápida de cálculo [gráfica para axuda]  Explicación gráfica de conceptos: compacidade, Qsol, jul, n50, envolvente térmica

Xornada de asesoramento_ O Klím Estimación rápida de cálculo [gráfica para axuda] Explicación gráfica de conceptos: compacidade, Qsol, jul, n50, envolvente térmica

O servizo de asesoramento en materia de aforro de enerxía e rehabilitación enerxética do COAG organiza, o vindeiro xoves 23 de marzo, de 12:00 a 13:30, esta xornada de asesoramento on line relativa á problemática no cumprimento do Klím. 

O Klim é, en ocasións, unha das esixencias máis difíciles de cumprir, tanto en obra nova como en obras de rehabilitación nas que se renova máis do 25% da envolvente térmica. read more…

Convocadas axudas a comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas

Convocadas axudas a comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas

No DOG de 16 de marzo, publícase a RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2023 pola que se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (código de procedemento VI420A). read more…

Taboleiro de anuncios na web colexial

Taboleiro de anuncios na web colexial

A petición de varios colexiados, a Xunta de Goberno determinou habilitar un Taboleiro de anuncios na web colexial, no que se recollerán as achegas dos colexiados interesados en procurar servizos, colaboracións ou outro tipo de peticions, para as que precisen contactar con outros arquitectos.

read more…

Informe sobre as axudas á vivenda

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 06 | 03 | 23 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios de vivendas. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pinche aquí