Arquivo para agosto 31st, 2021

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Conferencia “NeuroArquitectura. Nuevas herramientas para el diseño arquitectónico”

Posted by / 31 agosto 2021 / Categories: Delegación Santiago, Noticias, Xornadas / Jornadas / -

Con esta conferencia damos comienzo al nuevo ciclo sobre “Arquitectura y Salud” organizado por la Delegación de Santiago en la colaboración de la Escuela de Arquitectura de A Coruña y el Clúster Saúde de Galicia, CSG.

Dentro de este ciclo de conferencias con el título “La Casa Invisible” se tratarán aspectos no visibles de las viviendas que tienen que ver con la salud y el bienestar. En un momento de creciente interés por aspectos invisibles que tienen que ver, sobre todo, con la energía y la gestión de recursos, se sigue valorando la arquitectura fundamentalmente a través de la imagen. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube