Arquivo para marzo, 2021

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de marzo de 2021

Posted by / 31 marzo 2021 / Categories: Normativa / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de marzo de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar lendo →

Planeamento urbanístico – marzo 2021

Posted by / 31 marzo 2021 / Categories: Urbanismo / -

Planeamento urbanístico publicado no mes de marzo de 2021 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar lendo →

O Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo declara a firmeza da Sentenza 18/2021, de 26 de xaneiro de 2021, recaída no Procedemento Ordinario 134/2020.

Posted by / 30 marzo 2021 / Categories: COAGactua, Recursos / -

A sentenza desestima un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia impugnando a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios sobre edificación residencial. A sentenza desestima íntegramente o recurso e declara conforme a dereito a resolución do Concello de Vigo. O COAG actuou en dito procedemento xudicial en defensa das competencias da profesión.

A sentenza, realiza unha análise detallada das atribucións profesionais que regula LOE e que se concretan nos artigos 12, 13 , en relación co artigo 2 do mesmo texto legal, precisando que: “Los únicos títulos que demuestran la capacitación profesional para la confección de proyectos de edificación respecto de la construcción de edificios o intervenciones sobre los existentes, con usos administrativos, sanitarios, religiosos, residenciales en todas sus formas, docentes y culturales, son el de arquitecto y el de arquitecto técnico para la dirección de la ejecución de estas obras, y sus IEEs.”

Firme a sentenza contra xa non cabe recurso contra ela.

O COAG presenta Recurso de Casación contra a Sentenza 45/2021 do 9 de febreiro ditada pola Sala do Contencioso Administrativo, Sección 3 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Procedemento Ordinario 7198/2020 que desestimou o recurso contencioso-administrativo interposto polo COAG contra a resolución da Consellería de Infraestruturas e  Mobilidade de 29/01/2020 que desestimou o recurso de reposición contra os pregos e a licitación do expediente de contratación do servizo para a redacción do proxecto básico para urbanización dunha praza pública na parcela da actual Estación de Autobuses de Lugo.

Posted by / 29 marzo 2021 / Categories: COAGactua, Recursos / -

O COAG interpón un recurso de reposición en impugnación da licitación da Deputación de POntevedra para a adxudicación do contrato de servizos de asistencia técnica para a redacción do proxecto básico e de execución do traslado do parque central de maquinaria ao polígono de Barro-Meis (Fase I para a restauración ambiental da zona da Xunqueira)

Posted by / 26 marzo 2021 / Categories: COAGactua, Recursos / -

Enlace ao Recurso.

O COAG presenta un escrito de observacións e alegacións á Modificación Puntual do PEPRICA no artigo 86 da Normativa nos ámbitos do conxunto do Museo Provincial de Pontevedra (nº expediente 2021AAE2529)

Posted by / 26 marzo 2021 / Categories: Alegacións, COAGactua / -

Enlace ao escrito.

Modificación del RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

En el BOE de 24 de marzo, aparece publicado el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Continuar lendo →

Apoyo a la concesión del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Ferrol a D. Rodolfo Ucha Piñeiro

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Delegación Ferrol, Delegación Lugo / -

La Junta Directiva de la Delegación de Ferrol, la Junta Directiva de la Delegación de Lugo (ciudad hermanada) y la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia han apoyado la concesión del título de Hijo Adoptivo de Ferrol, a título póstumo, en reconocimiento a su brillante y fructífera trayectoria profesional como arquitecto y a la importancia de su obra en nuestra ciudad. Continuar lendo →

Ampliado ate o 6 de abril o prazo para a presentación de candidaturas aos XIX Premios COAG de Arquitectura

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Campañas COAG, coag / -

Ampliado ate o vindeiro 6 de abril, ás 13:00 h.,  o prazo para a presentación de candidaturas aos XIX PREMIOS COAG DE ARQUITECTURA, a conceder a obras de arquitectura en distintas categorías, realizadas no ámbito territorial do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, tal e como se anuncia na Circular 1 2021. Continuar lendo →

Convocadas subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Noticias, Publicada en Portada / -

No DOG de 22 de marzo, se publica a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo, do 5 de marzo de 2021, pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube