Concello de Lugo | Dúas prazas de arquitecto/a

Concello de Lugo | Dúas prazas de arquitecto/a

No DOG de 16 de febreiro, aparece o ANUNCIO da convocatoria dos procesos selectivos para o acceso, entre outras, a dúas prazas de arquitecto/a. No Boletín Oficial da provincia de Lugo núm. 099, do 2 de maio de 2017, foron publicadas integramente as bases xerais para o...

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestima o recurso contencioso administrativo interposto polo COAG contra a resolución da Consellería de Infraestruturas e  Mobilidade de 29/01/2020 que desestima o recurso de reposición interposto contra os pregos e a licitación do expediente de contratación do servizo para a redacción do proxecto básico para urbanización dunha praza pública na parcela da actual Estación de Autobuses de Lugo.

A Xunta de Goberno do COAG na súa sesión 2/2021, de 4 marzo, acordou presentar recurso de casación fronte á sentenza desestimatoria. Resolución da Consellería de Infraestruturas e  Mobilidade de 29/01/2020 que desestima o recurso de reposición interposto contra os...

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza desestima o recurso contencioso administrativo interposto polo COAG contra a resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia do 25 de novembro de 2019 que desestima  contra a contratación do proxecto da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Lugo

Resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia do 25 de novembro de 2019 Recurso especial en materia de contratación interposto contra o anuncio e os pregos da contratación dun servizo para a redacción do proxecto da...