Arquivo para enero, 2021

Sentencia do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo no Procedemento Ordinario nº 134/2020 derivado do recurso do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais contra una resolución do Concello de Vigo pola denegación dun Informe de Avaliación de Edificios dunha edificación residencial asinado por un enxeñeiro Industrial.

Posted by / 29 enero 2021 / Categories: COAGactua, Recursos / -

O Colexio de Arquitectos de Galicia foi emprazado polo concello como interesado no procedimento xudicial e compareceu e constituise en parte codemandada en defensa do estatuto competencial da profesión.

RESUMO DA SENTENCIA

A sentenza desestima un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia impugnando a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios sobre edificación residencial. A sentenza desestima íntegramente o recurso e declara conforme a dereito a resolución do Concello de Vigo. 

A sentenza aínda non é firme e contra ela cabe recurso. Non obstante, considerase de interese informar sobre a mesma debido á motivación clara e contundente exposta polo xulgado.

A sentenza, realiza unha análise detallada das atribucións profesionais que regula LOE e que se concretan nos artigos 12, 13 , en relación co artigo 2 do mesmo texto legal, precisando que: “Los únicos títulos que demuestran la capacitación profesional para la confección de proyectos de edificación respecto de la construcción de edificios o intervenciones sobre los existentes, con usos administrativos, sanitarios, religiosos, residenciales en todas sus formas, docentes y culturales, son el de arquitecto y el de arquitecto técnico para la dirección de la ejecución de estas obras, y sus IEEs.”

Seguiremos informando sobre a deriva deste procedemento, é dicir, si a sentenza é recorrida ou ben cando adquira firmeza.

Jornada “La figura del arquitecto conservador de edificios: el arquitecto de la casa”

Posted by / 28 enero 2021 / Categories: Cursos, Formación, Uncategorised / -

Dentro de las novedades de la suscripción al servicio de formación para este año 2021, se convoca la primera de las nuevas jornadas gratuitas de asesoramiento para colegiados suscritos a este servicio.

Enmarcada dentro de la línea formativa de tecnología de la construcción y rehabilitación, esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre la necesidad, y las ventajas, de conservar de forma permanente los edificios en que residimos.

Continuar lendo →

O concello de Betanzos estima parcialmente as alegacións presentadas polo COAG á aprobación inicial da relación de postos de traballo (RPT) dese Concello

Posted by / 28 enero 2021 / Categories: Alegacións, COAGactua / -

Escrito do Concello de Betanzos  comunicando o acordo do pleno da corporación do Concello en relación coas alegacións presentadas.

Indicacións sobre mobilidade no marco das novas medidas restrictivas da Xunta de Galicia con motivo da pandemia por COVID-19 (27/01/2021)

Posted by / 28 enero 2021 / Categories: coag, Covid19 / -

En relación coas novas medidas restrictivas adoptadas pola Xunta de Galicia con motivo da pandemia motivada polo COVID-19, as cales se aplicarán entre o día 27/01/2021 e terminarán ás 00.00 horas do día 17/02/2021, refírese a continuación unhas indicacións sobre mobilidade conforme á normativa correspodente. Continuar lendo →

Oferta de emprego

Posted by / 28 enero 2021 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: , / -

Estudio de arquitectura en A Coruña, selecciona arquitecto/a con perfil creativo para incorporar a su plantilla como arquitecto/a asalariado/a. Continuar lendo →

O COAG presenta ante a Delegación Provincial de Costas de Pontevedra alegacións á solicitude de concesión para ocupación de bens de dominio público marítimo terrestre para “Vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro”, no termo municipal de Pontevedra (nº de referencia: CNC02/20/36/0003).

Posted by / 27 enero 2021 / Categories: Alegacións, COAGactua / -

Enlace ás alegacións.

Aviso de peche das Delegacións de Lugo e de Ourense o 29 de xaneiro

Posted by / 27 enero 2021 / Categories: Delegación Lugo, Delegación Ourense, Horario / -

Infórmase que, por cuestións de organización, as Delegacións de Lugo e de Ourense permanecerán pechadas o venres 29 de xaneiro. Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda causar. Continuar lendo →

Emitido el fallo de los Premios de Arquitectura y Urbanismo 2020 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

Posted by / 26 enero 2021 / Categories: Activa, Axenda, coag, CSCAE, Noticias, Publicada en Portada / -

El Complejo Turístico de Albeida, en A Coruña, de los arquitectos gallegos Alfonso Salgado Suárez y Francisco Xabier Liñares Túñez, así como las nuevas Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco son los proyectos ganadores de los premios de Arquitectura y Urbanismo 2020 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Continuar lendo →

O COAG comparece e constitúese en parte no procedemento xudicial tramitado como Procedemento Ordinario 46/2020 no Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, iniciado por recurso contencioso administrativo interposto polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños en impugnación da licitación do Concello de O Saviñao para contratar o servizo de asesoramento técnico urbanístico.

Posted by / 25 enero 2021 / Categories: Alegacións, COAGactua / -

Jornada UAPFE – CSCAE «Día Europeo de la Mediación 2021»

Posted by / 22 enero 2021 / Categories: Xornadas / Jornadas / -

Como todos los años el 21 de enero se celebra el día Europeo de la mediación.

Se ha detectado un incremento del interés por este nuevo sistema de resolución de conflictos en la sociedad y, en consecuencia, entre los colegiados; las agrupaciones incorporan a un sector de colegiados mediadores de forma creciente. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube