Convocatoria e bases dos premios “Gran de Area 2020”

Convocatoria e bases dos premios “Gran de Area 2020”

As Delegacións de Ourense, Pontevedra e Vigo convocan unha nova edición dos Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS e PROMOTORES, ademais doutros axentes participantes no proceso edificatorio, pola súa labor, necesariamente conxunta, para...
Oferta de Emprego

Oferta de Emprego

Estudio de arquitectura con sede en Nigrán, selecciona arquitecto/a. O posto ten as seguintes características: Funcións a desempeñar: Redacción de proxectos desde a súa fase inicial, tanto desenvolvemento de memorias como planos. Valorarase dominio de Autocad, paquete...
Oferta de Emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a. O posto ten as seguintes características: Funcións a desempeñar: as propias dun estudo de arquitectura (delineación, redacción de proxectos, etc) Valorarase coñecementos na rama de estructuras...
Oferta de Emprego

Oferta de Emprego

Oficina técnica con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a. O posto ten as seguintes características: Experiencia en elaboración de proxectos básicos e de execución Realizará funcións de desenvolvemento de proxectos completos de arquitectura, principalmente no...

O Coag interpón recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, en impugnación da Licitación polo Concello de Sada para adxudicar a contratación da “asistencia técnica para a redacción do plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Veigue” Expediente: 2020/c004/000005.

Os principais motivos da impugnación foron a ausencia de desglose do orzamento de licitación e os criterios de adxudicación. Enlace ao texto do recurso.