Arquivo para marzo, 2020

CSCAE |ÚLTIMAS Actualizaciones de las FAQs sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

Posted by / 30 marzo 2020 / Categories: Activa, Covid19, CSCAE, Noticias / -
❗️B.19 ¿Prevé el decreto medidas para mantener la actividad mínima indispensable?
Última actualización 31-03-2020 (11:30 am)
❗️B.20 ¿Qué medidas contempla el RD 10/2020 para los trabajadores autónomos?
Última actualización 31-03-2020 (10:30 am)
❗️B.17 ¿Los despachos profesionales pueden permanecer abiertos tras el endurecimiento del confinamiento aprobado por el Consejo de Ministros?
Última actualización 31-03-2020 (10:25 am)
❗️ B.24 ¿Qué hago si soy trabajador/a por cuenta ajena y no puedo acogerme al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020?
Última actualización 31-03-2020 (10:24 am)
❗️ B.2. Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar?
Última actualización 30-03-2020 (19:27 pm)
❗️ B7 ¿Cómo puedo proceder en caso de paralización de obra?
Última actualización 30-03-2020 (19:31 pm)

Continuar lendo →

Programación cursos on line: Ferramentas gratuitas para a xestión e coordinación de equipos en pequenos estudos de arquitectura: Slack

Este taller on line está orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos e habilidades para:

  • Coñecer e xestionar ferramentas de comunicación dixital que permitan establecer a rastrexabilidade das comunicacións relacionadas cos diferentes proxectos e traballos do estudo.
  • Aprender a xestionar as comunicacións con colaboradores internos, así como con potenciais colaboradores ou axentes externos para a organización para que estean integradas de xeito eficiente na propia canle de comunicación do estudo.

Para a aplicación práctica do contido do curso, empregarase a versión gratuíta da ferramenta Slack. Continuar lendo →

Programación cursos on line: Aberta matrícula no curso Coordinación Rexistro-Catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

Posted by / 30 marzo 2020 / Categories: Formación / -

Xa está aberta a matrícula da edición on line do curso Coordinación rexistro catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

A Lei hipotecaria e o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, tras a súa reforma pola Lei 13/2015, do 24 de xuño, introduciron un novo sistema de coordinación entre o catastro e o catastro inmobiliario, establecendo que se cartografía catastral a base da descrición gráfica das explotacións rexistrais.O obxectivo deste curso expoñer e explicar con casos prácticos tanto o procedemento de coordinación de rexistro-catastro como os requisitos técnicos para o intercambio de información, as novidades relacionadas coa medición xeorreferenciada e a representación gráfica alternativa catastral así como os diferentes problemas e casuística asociadas e as súas implicacións (validación negativa, etc.) Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de marzo de 2020

Posted by / 31 marzo 2020 / Categories: Normativa / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de marzo de 2020. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar lendo →

Planeamento urbanístico – marzo 2020

Posted by / 31 marzo 2020 / Categories: Urbanismo / -

Planeamento urbanístico publicado no mes de marzo de 2020 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar lendo →

Concurso de ideas para un Centro Multifuncional para la juventud en Ames

Posted by / 30 marzo 2020 / Categories: Concursos / -

Concurso de Ideas con intervención de jurado para la redacción del proyecto de construcción de edificio para centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica dirigido a la juventud y a personas en riesgo de exclusion social en el Ayuntamiento de Ames. Provincia de A Coruña. (EDUSI) Continuar lendo →

Informe técnico Real Decreto 732/2019. Aplicación del DB-HE en intervenciones en edificios existentes

Posted by / 27 marzo 2020 / Categories: Asesoramento, Uncategorised / 0 Comments

No constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre como aplicar as 5 seccións do DB-HEI nas intervencións en edificios existentes, tra-los cambios introducidos polo Real Decreto 732/2019. A día de hoxe a aplicación é voluntaria, pero será obrigatoria para aquelas obras para as que se solicite licenza municipal a partir do 28 de xuño de 2020. Continuar lendo →

Programación cursos on line COVID 19

Tal como vimos anunciando dende a semana pasada, como resposta á situación de emerxencia sanitaria na que atopamos, desde o COAG estase a traballar nunha planificación de cursos en formato exclusivamente on line que permita compatibilizar a formación e actualización dos colexiados en diferentes materias coas medidas de confinamento e distanciamento social derivadas da situación actual.

Nos documentos adxuntos, podedes consultar a planificación anual, que incluye ya esta modificación, así coma a programación de cursos on line a desenvolver durante os meses de marzo, abril e maio. Continuar lendo →

Bonificación del 25% de la prima fija anual 2020 de los productos de RC Profesional de ASEMAS

Posted by / 25 marzo 2020 / Categories: Activa, Covid19, Noticias / 0 Comments

Con motivo de la PANDEMIA por COVID-19, el Consejo de Administración en su reunión extraordinaria de 25 de marzo de 2020, tras analizar la previsión de resultados y de liquidez para 2020, ha acordado, con carácter excepcional y extraordinario, aprobar la aplicación de una bonificación del 25% en la PRIMA FIJA NETA ANUAL de sus productos de Responsabilidad Civil Profesional para este ejercicio 2020 que se implementará NO PASANDO AL COBRO el recibo correspondiente al segundo trimestre, con vencimiento el 1 de Abril o efectuando el extorno equivalente en los casos en los que la prima ya se haya abonado sin fraccionamiento. Continuar lendo →

Recomendacións preventivas básicas nas obras de construción fronte ao Coronavirus

Posted by / 25 marzo 2020 / Categories: Activa, Covid19, Normativa / 0 Comments

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ven de elaborar un documento no se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas obras de construción segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus.

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube