Arquivo para abril 15th, 2019

Suxestións do COAG ao proxecto de Orde das titulacións que permiten o acceso ao corpo de profesores interinos

Posted by / 15 abril 2019 / Categories: COAGactua / 0 Comments

O COAG presenta unha serie de suxestións ao “Proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidade e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que impartan ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional”

 

TEXTO DAS SUXESTIÓNS

Concurso de ideas con intervención de xurado, para a reordenación do Complexo Administrativo da Xunta de Galicia en San Caetano (Santiago de Compostela)

Posted by / 15 abril 2019 / Categories: coag, Concursos / 0 Comments

Infórmase da publicación da circular 8/2019 informando da convocatoria dun concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel anteproxecto, para a reforma interior e reorganización da ocupación do Complexo Administrativo de San Caetano, mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria e suxeito a regulación harmonizada. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube