Resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación ao recurso especial presentado polo COAG en impugnación dos pregos da licitación para contratar a redacción da delimitación de usos portuarios e o plan especial do porto.

O Tribunal, informa de que tras posteriormente á presentación do recurso a Autoridade Portuaria anulou a licitación para modificar os pregos e convocar outra nova e así indica: ” Puesto que el órgano de contratación ha “anulado” la licitación (rectius, ha...