Praza de arquitecto no Concello de Valdoviño

Praza de arquitecto no Concello de Valdoviño

No BOP-A Coruña de 29 de xaneiro, aparece publicado o anuncio de oferta de emprego público para o ano 2018 do Concello de Valdoviño, no que figura unha praza de arquitecto como funcionario de carreira. Enlace ao BOP. Plaza de arquitecto en el Ayuntamiento de Valdoviño...