Oferta de emprego público 2018 | Deputación de Pontevedra

Oferta de emprego público 2018 | Deputación de Pontevedra

No BOP-Pontevedra de 4 de decembro, anúnciase Resolución Presidencial de data 30 de novembro de 2018 aprobando a oferta de emprego público para o ano 2018, que comprende o número total de prazas de persoal funcionario de carreira e de postos de traballo de persoal...