O COAG presentou un escrito de alegacións no concello de A Guarda solicitando a desestimación do recurso interposto polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños Canais e Portos en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística que está a licitar o concello, pola esixencia contida nos pregos de ter a titulación de arquitecto

O concello de A Guarda está a licitar o contrato de servizos de asistencia técnica urbanística do concello consistente no asesoramento técnico en materia urbanística , desenvolvendo as tarefas administrativas de emisión de informes técnicos sobre solicitudes para o...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Data de publicación 29/05/2017 ALEJANDRO GARCIA & ARQUITECTOS SLP selecciona Arquitecto recién titulado para trabajar en el estudio durante 3 meses. Funciones a desempeñar. Solicita Arquitecto para realizar todas las labores de un arquitecto en un estudio...