ARA. Informática para profesionáis da arquitectura

Aprende a utilizar e sácalle o máximo rendemento profesional ós programas de procesador de texto, base de datos, follas de cálculo e presentacións gráficas. Tamén coñecer, navegar e buscar información en internet, así como utilizar e aproveitar as vantaxes que nos...