Arquivo para junio, 2016

Deputación de A Coruña: convocatoria proceso selectivo para elaborar lista de aspirantes para nomeamento de persoal para postos de arquitecto

Posted by / 30 junio 2016 / Categories: coag, Emprego / Tags: , , / 0 Comments

O B.O.P. de A Coruña de 29 de xuño de 2016, ven de anunciar a resolución da Deputación pola que se convoca o proceso selectivo para a elaboración dunha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para o posto de Arquitecto. 

Para obter mais información, consultar o seguinte ENLACE

 

C.A.E. – estudo sobre a profesión de arquitecto

Posted by / 21 junio 2016 / Categories: coag, CSCAE / Tags: , , / 1 Comment

O Consello de Arquitectos de Europa (CAE), está a levar a cabo o seu quinto estudo sobre a profesión de arquitecto. Estes estudos realízanse cada dous anos e permiten facer un seguimento da transformación que sofre a profesión á luz das cambiantes circunstancias económicas. Para a realización do mesmo, é necesario solicitar información da profesión de arquitecto en todos os países europeos e en todas as actividades. Por iso, o CAE solicita información sobre o estudo de arquitectura e o xefe do estudo, ademais de coñecer as opinións deste último. A información tratarase de maneira confidencial e só utilizarase para fins estadísticos.

Continuar lendo →

Imasgal. QGIS intensivo (nivel I y II)

QGIS es uno de los GIS de escritorio más importantes en el mundo de las tecnologías geoespaciales. Basado en código abierto, nos permite tener todas las capacidades de trabajo con información espacial de forma gratuita. QGIS dispone de una interfaz muy cuidada y estable, que nos permite trabajar con archivos vectoriales y raster de múltiples formatos, y la ejecución de análisis simples pero también abordar tareas complejas de investigación con datos georreferenciados. Continuar lendo →

Concurso de proxectos para a selección dun elemento identificativo para os colexios da Xunta de Galicia

O martes 14 de xuño tivo lugar a reunión do xurado do «Concurso de proxectos para a selección dun elemento identificativo para os colexios da Xunta de Galicia», convocado ao amparo do Convenio de colaboración subsrito entre o COAG e a Consellería de Cultura, Educación e Ordeación Universitaria. O xurado resolveu conceder os seguintes premios:

Gañador: 

  • «INTERCONECTABLES», de Elena Gimeno Bayés, arquitecta colexiada nº 4549 no COAG.

Continuar lendo →

Habitar o campo en Galicia. Cursos de verán UDC

As transformacións económicas, sociais e políticas que teñen lugar dende a década do 1960 produciron profundos cambios nos territorios de matriz rural. Desta ruptura, deriva unha fonda transformación da relación entre o medio e os habitantes, dando como resultado modos de vida novos, diversos e cambiantes, que se desenvolven no marco das estruturas rurais preexistentes. Este curso pretende realizar unha reflexión teórica e unha análise práctica sobre estes modos de vida actuais no rural en Galicia, procurando vías para o desenvolvemento destes ámbitos. Continuar lendo →

Curso básico de limitación do consumo e a demanda enerxética CTE DB-HE e certificación enerxética de edificios [CEE] con CE3x y HULC

O cumprimento do CTE-HE así como a obtención da CEE (Certificado de Eficiencia Enerxética), tanto de proxecto, de edificio terminado como de edificacións existentes, no seu estado actual e reformado, fai que sexa precisa unha formación especializada para garantir o cumprimento de todas as esixencias normativas. Continuar lendo →

III CONGRESO DE EDIFICIOS DE ENERXÍA CASE NULA

Posted by / 2 junio 2016 / Categories: coag, CSCAE / Tags: / 0 Comments

Os próximos días 21 e 22 de xuño, celebrarase o III CONGRESO DE EDIFICIOS DE ENERXÍA CASE NULA, Foro de encontro profesional que abordará o estado actual dos Edificios de Alta Eficiencia e as implicacións que representan para o sector da edificación, a construción, a arquitectura e os servizos relacionados coa adopción total das Directivas europeas relativas á Eficiencia Enerxética dos Edificios.

Continuar lendo →

Imasgal. Revit intensivo (I y II)

Autodesk Revit es un software BIM (Building Information Modeling) de modelado de información para  la construcción de edificios en tres dimensiones. Está encaminado a optimizar el tiempo y los recursos en el diseño y la construcción. El modelo de edificio así generado define su geometría, relaciones espaciales, información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes. Continuar lendo →

PREMIOS «GRANDEAREA» 2016

As Delegacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Ourense, Pontevedra e Vigo convocan os Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS, PROMOTORES, CONSTRUTORES E APARELLADORES pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.

Poden optar aos Premios todos os arquitectos colexiados, con proxectos redactados ou obras finalizadas, nas Provincias de Ourense e Pontevedra, ata o día último de presentación válida desta edición, e que non foran presentadas en edicións anteriores deste mesmo Premio.

Continuar lendo →

Primeira reunión presencial do grupo de usuarios BIM de Galicia

O vindeiro venres 17 terá lugar na *ETSAC a primeira reunión do grupo de usuarios BIM de Galicia. Celebrarase unha comida previa para todos os que queran achegarse. O punto de encontro para esta comida é a cafetería, ata as 14:30 na cafetería e despois no comedor da Escola.

Ás 16:30 dará comenzo a reunión, que terá lugar na Sala de Xuntas, na planta 0 do edificio. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube