Revista Anexo nº 20 do CSCAE

Revista Anexo nº 20 do CSCAE

18/01/2015. Polo seu interese refírese a última revista ANEXO do CSCAE, na cal se inclúen as seguintes cuestións: 1) Xustificación en proxectos da reacción ao lume de elementos construtivos, decorativos e de mobiliario do FIDAS. 2) Texto Refundido Lei do Solo e...