Arquivo para diciembre, 2013

PFC Comunidad María del Mar. Retalhuleu. Guatemala

Posted by / 10 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

Carmen Pérez Parapar

Guatemala ten unha historia recente convulsa, que foi dando forma ao longo do tempo á problemática actual. O conflito armado supuxo o punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra a poboación, con miles de vítimas mortais e desaparecidos. Formúlasenos resolver o asentamento para 71 familias rurais dun colectivo «sen terra»; a xénese do «lugar» como traballo, sustento, descanso e vida.

Continuar lendo →

Reforma Facultad Derecho. Campus Elviña. A Coruña

Posted by / 10 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

Elena Sarmiento+Adrián Martín

O proxecto de Reforma da Facultade de Dereito non pode entenderse sen a transformación do espazo exterior levada a cabo. A escavación de dous pequenos patios para introducir luz nos novos espazos de planta baixa e primeira recollida en proxecto, dá paso durante a obra a un proceso de urbanización exterior que transcende os límites do propio edificio.

Continuar lendo →

A Cidade Intuida. Santiago de Compostela

Posted by / 10 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

A Cidade Intuida foi unha reflexión colectiva sobre un futuro posible da cidade de Santiago que baseouse no traballo teórico e en equipo dunha serie de arquitectos para intuír as posibilidades da cidade cara o ano 2021. O traballo abordouse desde diferentes escalas, desde a cidade histórica e os barrios ata a do territorio rural de Santiago, os ríos, os camiños, os núcleos rurais.

Continuar lendo →

A Cidade dos Barrios. A Coruña

Posted by / 10 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

Estudio MMASA+Ergosfera+Desescribir
+Pescadería 20+Grupo Dodó

O Proxecto A Cidade dos Barrios xurdiu como unha iniciativa de aproximación á cidadanía por parte do colectivo de arquitectos e durante o seu desenvolvemento foron revelándose mecanismos alternativos de planificación urbana e ordenación do territorio. Mediante o coñecemento exhaustivo das percepcións cidadás e o contacto directo cos residentes dos distintos barrios resultou posible localizar lugares e controversias especialmente importantes para os usuarios da cidade.

Continuar lendo →

Rehabilitación A Baña. Negreira

Posted by / 10 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

Abalo Alonso Arquitectos

Actuamos con discreción; consolidamos os muros de granito, repoñemos a cuberta de tella e situamos un aseo adaptado. Saneamos, retacamos xuntas e pintamos de branco, con pintura ao cal, os muros de pedra pola súa cara interior. Entaboamos con madeira de iroco, tratada cunha man de lasur, tamén branco, algúns paramentos, coa intención de amabilizar as estanzas, integrar portas e parte das instalacións. Repoñemos a carpintaría exterior de madeira. Saneamos así mesmo parte das vigas, e reutilizámolas, na súa posición orixinal, como soporte da iluminación.

Continuar lendo →

Spanish Dream. Galicia

Posted by / 10 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

Ana Amado Pazos+Luz Paz Agras
+Marta Marcos Maroño

Spanish Dream é un proxecto que propón unha reflexión crítica sobre a crise económica e as súas consecuencias. Na actualidade asistimos a unha situación que está a provocar graves desequilibrios económicos en todo o mundo. En España, en particular, esta circunstancia viuse acentuada pola famosa burbulla inmobiliaria.

Continuar lendo →

Reintegración Urbana A Chainza. Noia

Posted by / 4 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

Salgado e Liñares

O barrio de A Chaínza, ó outro lado da Ponte de Noia, ten longa historia. Punteado dende antigo sobre a traza do Camiño Real, foi de toda a vida lugar de paso obrigado dende o extramuros de Noia. A nova estrada en certo modo abeirouno: e como un meandro esgazado das rutas de tránsito A Chaínza foi empurrada de pronto contra o bordo marítimo, e viuse constrinxida e illada, pero isto salvouna…

Continuar lendo →

Centro Ágora. A Coruña

Posted by / 4 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / 0 Comments

ROJO/FERNÁNDEZ-SHAW
+ Liliana OBAL arquitectos

Como o seu nome indica, Ágora ten que ser lugar accesible e aberto, cun carácter público e colectivo que enfronta á arquitectura cun dobre reto: un Programa complexo e múltiple, pero que se desenvolve nun edificio cuxa verdadeira vocación está ligada e próxima ó concepto e ás cualidades dunha praza.

Continuar lendo →

Rehabilitación Rúa Ferrería. Vigo

Posted by / 4 diciembre 2013 / Categories: coag, Proxectos / -

Cendón-Vázquez arquitectos

A intervención prodúcese na parte alta do Casco Vello de Vigo. Deséñase unha distribución de vivendas contemporáneas e versátiles, respectando a morfoloxía do parcelario e adaptando os sistemas construtivos tradicionais (forxados de madeira e muros de carga) á tecnoloxía actual.

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube