Xornada de presentación do Plan Básico Autonómico de Galicia e do Visor

7 Nov 2019

O vindeiro mércores 13 de novembro, a Directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, presentará na Delegación de Santiago o Plan Básico Autonómico de Galicia e o Visor.

O Plan Básico Autonómico (PBA) de Galicia formulouse pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao abeiro do disposto nos artigos 49 e 50 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 90 e seguintes do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o seu Regulamento.

Este instrumento de planeamento urbanístico ven a complementar o novo marco urbanístico co que o goberno da Xunta pretende impulsar unha ordenación responsable e sostible do territorio, co propósito de garantir un territorio ordenado.

Intervirán:

  • Dona Encarnación Rivas Díaz, Directora Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
  • D. Eduardo Sobrino Rodríguez, Subdirector Xeral de Urbanismo.

Lugar: Delegación de Santiago. Praza da Quintana, 1. Baixo cuberta. Santiago.

Día: Mércoles 13 de novembro.

Hora: 19,30 horas.

 

A entrada é gratuíta, previa inscripción neste ENLACE.


Jornada de presentación del Plan Básico Autonómico de Galicia y del Visor

El próximo miércoles 13 de noviembre, la Directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, presentará en la Delegación de Santiago el Plan Básico Autonómico de Galicia y el Visor.

El Plan Básico Autonómico de Galicia (PBA) se formuló por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al amparo de lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, y 90 y siguientes del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba su Reglamento.

Este instrumento de planeamiento urbanístico viene a complementar el nuevo marco urbanístico con el que el gobierno de la Xunta pretende impulsar una ordenación responsable y sostenible del territorio, con el propósito de garantizar un territorio ordenado.

Intervendrán:

  • Dña. Encarnación Rivas Díaz, Directora Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
  • D. Eduardo Sobrino Rodríguez, Subdirector Xeral de Urbanismo.

Lugar: Delegación de Santiago. Plaza de la Quintana, 1. Bajocubierta. Santiago.

Día: Miércoles 13 de noviembre.

Hora: 19,30 horas.

 

La entrada es gratuíta, previa inscripción en este ENLACE.

 

Compartir