Reclamacións

Galego

En cumprimento do disposto no art. 19 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, a través deste servizo pódense efectuar reclamacións sobre conflitos entre o consumidor ou usuario cun arquitecto ou co Colexio de Arquitectos.

Se quere consultar os Estatutos do Colexio e o Código Deontolóxico dos Arquitectos, pode facelo neste ENLACE.

Pode remitir a súa reclamación mediante o formulario que figura abaixo, ou ben dirixirse por escrito a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Castellano

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a través de este servicio se pueden efectuar reclamaciones sobre conflictos entre el consumidor o usuario con un arquitecto o con el Colexio de Arquitectos.

Si quiere consultar los Estatutos del Colexio y el Código Deontológico de los Arquitectos, puede hacerlo en este ENLACE.

Puede remitir su reclamación mediante el formulario que figura abajo, o bien dirigirse por escrito a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA