Suxestións á Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

20 Dec 2017

Presentadas no portal de transparencia da Xunta de Galicia as suxestións do Colexio ao “Anteproxecto de Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia”.

Suxestións do COAG.

Compartir