Novas de Uncategorised

Aberta matrícula no curso Metodoloxía BIM para arquitectos | Implantación 1: Análise da situación do estudo

Posted by / 10 abril 2019 / Categories: Formación, Publicada en Portada, Uncategorised / 0 Comments

Este curso forma parte do itinerario formativo “Metodoloxía BIM para arquitectos. Xestión da implantación nun pequeno estudo de arquitectura”, que se propón como unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de traballo baseado en procesos BIM.

Este primeiro curso ten como finalidade que os alumnos avalíen de forma obxectiva os recursos tanto técnicos como humanos da súa plataforma profesional para poder establecer as súas necesidades particulares.
Valorarase neste apartado a análise de requirimentos internos tanto de hardware, aprendendo a valorar a oferta técnica existente no mercado, como as alternativas de software dispoñibles en función dos parámetros propios de cada alumno. Continuar lendo →

Aberta a matrícula nos cursos “Instalación e mantemento de xardíns e zonas axardinadas para arquitectos” e “Cubertas axardinadas e xardinería vertical para arquitectos”

Posted by / 10 abril 2019 / Categories: Cursos, Formación, Publicada en Portada, Uncategorised, Urbanismo / 0 Comments

Estes dous cursos, de 8 horas de duración cada un, terán lugar en maio na Delegación de Lugo.

Continuar lendo →

Aberta a matrícula do primeiro novo curso do itinerario formativo “Metodoloxía BIM para arquitectos” 2019 e aberta a preinscrición nos seguintes

Posted by / 10 abril 2019 / Categories: Cursos, Publicada en Portada, Uncategorised / 0 Comments

Este itinerario formativo, que incorpora tres novos cursos, plantéxase como unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de traballo baseado en procesos BIM, especialmente para pequenos estudos.

Continuar lendo →

Ampliada a preinscrición no curso de Servidumes e Limitacións sectoriais COAG-EGAP

Posted by / 10 abril 2019 / Categories: Cursos, Formación, Publicada en Portada, Uncategorised, Urbanismo / 0 Comments

Durante o próximo mes de maio terá lugar o curso sobre Servidumes e Limitacións sectoriais que se desenvolve no marco do convenio subscrito coa EGAP. Con fin de axustar e adecuar, na maior medida posible, a programación definitiva do curso á demanda e preferencias dos alumnos, vimos de habilitar a preinscrición no curso, que estará dispoñible ata as 23:55 do martes día 16 de abril. Unha vez pechado o prazo para realizar esta preinscrición, e en función da demanda preferente, comunicarémosvos a programación definitiva e publicarase a convocatoria oficial do curso, coa que quedará aberto o prazo de matrícula. Continuar lendo →

Curso | taller de elaboración de proxectos

Posted by / 20 marzo 2019 / Categories: Formación, Publicada en Portada, Uncategorised / 2 Comments

Continuando coa liña formativa de apoio ao desenvolvemento básico da profesión, este curso plantéxase como unha ferramenta de axuda no proceso de elaboración da documentación que integra o proxecto arquitectónico, baseándose nas metodoloxías actuais e desde un enfoque práctico, e identificando e incidindo nos aspectos máis problemáticos e nos erros que máis habitualmente cometemos.
Continuar lendo →

EFINOVATIC. Jornada online sobre Novedades en el DB HE de 2019

Posted by / 15 marzo 2019 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / 0 Comments

Jueves, 28 de marzo. 12:00 – 13:30 horas.

Continuar lendo →

Curso “Accesibilidade na edificación e no espazo público”

Posted by / 6 marzo 2019 / Categories: Formación, Uncategorised / 0 Comments

Ferrol, viernes 22 de marzo

O obxectivo de este curso é ofrecer aos alumnos, a través dun enfoque práctico, unha visión global da filosofía e das esixencias en materia de accesibilidade nos diferentes ámbitos: desde a escala urbana e as intervencións no espazo público hasta a escala da edificación, tanto en obra nova como na súa aplicación ás intervencións en edificacións existentes. Para iso, analizarase  o marco legal, a súa compatibilidade coa protección do patrimonio e limitacións técnicas, a esixibilidade das condicións básicas e os axustes razoables de espazos e edificacións no marco do RDL 1/2013 sobre os dereitos de persoas con discapacidade e a súa inclusión social e a nova regulación dos informes de avaliación de edificios (e das condicións de accesibilidade) no marco da próxima Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación urbana de Galicia.  Continuar lendo →

EFINOVATIC. Curso online avanzado de SG SAVE

Posted by / 4 marzo 2019 / Categories: Asesoramento, Formación, Publicada en Portada, Uncategorised / 0 Comments

Curso online para aprender a definir proyectos en SG SAVE, realizar la verificación del DB HE0 y DB HE1 del CTE, elaborar el certificado de eficiencia energética y llevar a cabo el análisis energético del edificio.

Continuar lendo →

Seminario de inglés para arquitectos

Posted by / 25 febrero 2019 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / 2 Comments

Seminario presencial en Vigo y Coruña, del 7 al 15 de marzo

Entrenamiento práctico para tener mejores experiencias en inglés en la realidad laboral de los arquitectos.

Los seminarios útiles son los que consisten en talleres prácticos que te ponen en las situaciones a las que te enfrentas o te vas a enfrentar como profesional. Esas situaciones no se solucionan necesariamente por saber más o menos vocabulario específico ni por tener un nivel determinado de inglés. Lo simple y concreto siempre funciona mejor. Se trata de seleccionar 3 o 4 situaciones importantes, identificar las dificultades comunicativas, diseñar técnicas para superarlas y practicar. El vocabulario sale en contexto, pero no es el objetivo principal. El objetivo es ser más práctico en esas situaciones, desarrollando habilidades y usando el mayor vocabulario técnico posible.

Continuar lendo →

EFINOVATIC. Curso online avanzado de CE3X

Posted by / 18 febrero 2019 / Categories: Asesoramento, Formación, Publicada en Portada, Uncategorised / 0 Comments

Curso online para profundizar en CE3X y resolver las cuestiones más complejas, orientado a técnicos que conocen CE3X y han realizado certificados con él.

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram