Novas de Normativa

Instrución interpretativa da Lei 1/2019 de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Posted by / 19 agosto 2019 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / 0 Comments

No DOG do 13 de agosto, publícase a instrución interpretativa conxunta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Cultura e Turismo para a aplicación das seccións 1ª, Normas de aplicación directa, e 2ª, Licenzas directas, do capítulo V do título I da Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Continuar lendo →

Normativa: informes sobre «Accesibilidade en edificios existentes» e sobre «Normas de Habilitabilidade de Vivendas en Galicia (D 29/2010): Criterios oficiais»

Posted by / 14 agosto 2019 / Categories: coag, Normativa, Publicada en Portada / 4 Comments

Informase da publicación no apartado de Normativa da web de dous informes elaborados pola Área Técnica colexial en relación cos erros detectados no servizo de visado á hora de realizar a supervisión de proxectos e memorias técnicas.

Continuar lendo →

Trámite de audiencia de modificación de legislación

Posted by / 7 agosto 2019 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / 0 Comments

Se ha anunciado en el BOE el inicio del trámite de audiencia e información pública para modificar el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, así como el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Continuar lendo →

Actualización de documentos del CTE con comentarios y documentos de apoyo

Posted by / 5 agosto 2019 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / 0 Comments

Se han actualizado los comentarios del DB-SI y del DB-SUA, así como el Documento de Apoyo DA DB-SI/1. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de xullo de 2019

Posted by / 31 julio 2019 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / 0 Comments

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de xullo de 2019. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar lendo →

Publicación no DOG da modificación do Regulamento da Lei do Solo de Galicia

Posted by / 31 julio 2019 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / 0 Comments

No DOG de 31 de xullo, publícase o Decreto 92/2019, do 11 de xullo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de xullo de 2019

Posted by / 23 julio 2019 / Categories: Normativa / 0 Comments

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de xullo de 2019
Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xullo de 2019. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de xuño de 2019

Posted by / 2 julio 2019 / Categories: Normativa / 0 Comments

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de xuño de 2019. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar lendo →

Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

Posted by / 1 julio 2019 / Categories: Normativa / 0 Comments

Atópase publicado para presentación de suxestións o Proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia, que se considera de interese para a profesión. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de xuño de 2019

Posted by / 19 junio 2019 / Categories: Normativa / 0 Comments

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xuño de 2019. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram