Todas as entradas en Formación

Gravación da Mesa de Debate sobre o Anteproyecto da Lei do Solo de Galicia

Atópase dispoñible a gravación da Mesa de Debate celebrada o pasado 3 de febreiro na Delegación de A Coruña, sobre o anteproxecto de Lei do Solo de Galicia.

Se encuentra disponible la grabación de la Mesa de Debate celebrada el pasado 3 de febrero en la Delegación de A Coruña, sobre el anteproyecto de Ley del Suelo de Galicia.

Xornada técnica "Solucións para a Rehabilitación na construción"

Posted by / 19 enero 2015 / Categories: Asesoramento, Axenda, coag, Formación, Sin categoría / 0 Comments

O Porriño / Vigo, 21 de xaneiro de 2015

Showroom Levantina. Polígono As Gandaras, 36400, O Porriño, Pontevedra

Nesta xornada, organizada polas revistas InfoConstrucción e DPArquitectura, os profesionais poderán comprobar como conseguir un notable aforro e unha mellora da eficiencia das súas instalacións mediante a rehabilitación. Trataranse en profundidade asuntos de tanta importancia como as solucións a rehabilitación con cerámica, pavimentos porcelánicos, a importante mellora enerxética e estética por medio da renovación das envolventes, pasando polos novos sistemas de portas corredeiras.

Continuar lendo →

Curso Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

Posted by / 2 diciembre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría, Visado / 0 Comments

Coa nova Lei 8/2013 ábrese a posibilidade de regular a intervención na cidade consolidada e habitada. Por este motivo a Escola de Técnica Xurídica (ETJ) en colaboración co Ministerio de Fomento organizou o presente curso. Continuar lendo →

Curso intensivo de valoracións urbanísiticas

Posted by / 18 noviembre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

Curso Intensivo en valoracións Urbanísticas e análise da Lei do Suelo 2/2008 e o seu desenvolvemento regulamentario  RD 1492/2011. As novidades da Lei 8/2003 de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas

Arquitasa, Sociedade de Tasaciones dos Colexios de Arquitectos de España S.A., organiza este curso está dirixido a Arquitectos e outros técnicos habilitados para a dirección e xestión de actividades de Urbanización e transformación urbana, valoración de solos, edificacións de todo tipo, explotacións agrarias e que queiran introducirse nas Valoracións Urbanísticas de todo tipo de solos, como actividade laboral. Así mesmo diríxese a Técnicos da Administración, peritos e outros profesionais que pola súa actividade deben manterse ao día nos criterios de Tasación fronte a todo tipo de expedientes, expropiacións, Informes de Tasación, etc. de valoracións Urbanísticas. Continuar lendo →

Curso sobre a nova ferramenta unificada Lider-Calener. Atinne.

Posted by / 14 noviembre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

A directiva 2010/31/UE establece, ademais da obrigatoriedade de fixar uns requisitos mínimos de eficiencia enerxética dos edificios ou partes deste co fin de alcanzar niveis óptimos de rendibilidade, a obrigatoriedade de que antes do 31 de decembro de 2020 todos os novos edificios teñan un consumo de enerxía case nulo. Continuar lendo →

Se busca arquitecto para acción formativa programa Presto

Posted by / 13 noviembre 2014 / Categories: coag, Formación / Tags: , , / 0 Comments

Se busca arquitecto para impartir la Acción formativa: curso superior de presto 10. Avanzado (adjunto el programa)

Alumnos: 3 presenciales en Vigo y 2 a distancia , a través de skype.

Duración: 14 horas (3,5 horas al día)

Días de impartición: 17 y 24 de noviembre + 1 y 9 de diciembre

Curso Superior de Presto 10 nivel avanzado

La propuesta económica a convenir entre las partes, bien a través de factura o dar de alta en el régimen general de la ss ss. Continuar lendo →

Construyendo Sostenibilidad con Sistemas Placo. Saint-Gobain Placo Iberica

Posted by / 12 noviembre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

Saint-Gobain Placo Ibérica, líder en solucións construtivas en yeso: Placa de yeso laminado (PYL), Teitos continuos e desmontables, Yeso e Escaiola en po, ten a sustentabilidade como un alicerce fundamental fabricando e comercializando produtos en base yeso con ejemplaridad no desenvolvemento sustentable (social, económico e ambiental). Continuar lendo →

Atinne. Curso de iniciación á certificación enerxética de edificios existentes con C3X

Posted by / 29 octubre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

A certificación enerxética dos edificios é unha esixencia derivada da Directiva 2010/31/UE, de 19 de maio de 2010, relativa á eficiencia enerxética dos edificios que obriga a expedir un certificado de eficiencia enerxética para os edificios ou unidades destes que se constrúan, vendan ou aluguen. Continuar lendo →

Segunda edición das Xornadas de Rehabilitación en Madeira "Masmadera"

Posted by / 27 octubre 2014 / Categories: Axenda, coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

As empresas que forman parte de Lignum facile, proxecto liderado polo Cluster dá Madeira de Galicia, organizan os próximos días 6 e 7 de novembro, a segunda edición das Xornadas de Rehabilitación en Madeira, másmadera. Nesta edición vanse a abordar os 20 anos de rehabilitación en Galicia, centrándonos nos dous focos galegos máis representativos: Santiago de Compostela e Allariz. Continuar lendo →

Cursos oficiales UDC. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Fabricación Digital.

Posted by / 24 octubre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

A Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña organiza estes Cursos de Fabricación Dixital, impartidos por arquitectos:

– Curso 1: RHINO Nivel I: Deseño ·D, Fabricación Digital e V-Ray

– Curso 2: RHINO Nivel II: Deseño Parámetrico con Grasshopper. Continuar lendo →

Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram