Actuacións do Colexio

07-06-2017
Asignación de encargos en virtude da convocatoria da quenda de arquitectos para a catalogación de centros de ensino públicos, competencia da Xunta de Galicia
29-05-2017
O COAG presentou un escrito de alegacións no concello de A Guarda solicitando a desestimación do recurso interposto polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños Canais e Portos en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística que está a licitar o concello, pola esixencia contida nos pregos de ter a titulación de arquitecto
29-05-2017
El COAG se persona en el procedimiento ordinario 4008/2017, tramitado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en defensa de los intereses generales de la profesión de arquitecto
24-05-2017
Reunións de seguemento da Guía de Tramitación de traballos profesionais
28-04-2017
Proposta dedicación “Día das Artes Galegas 2018” a Alejandro de la Sota
19-01-2017
Declaración do COAG ante o Derrubo da “Casa Guzmán” de Alejandro de la Sota
01-12-2016
O COAG entrega o traballo elaborado para a redacción da Guía de Cor e Materiais de Galicia
31-10-2016
Alegacións do COAG ao Catálogo das Paisaxes de Galicia elaborado polo Instituto de Estudos do Territorio
03-10-2016
Escrito ao Concello de A Coruña trasladando as demandas do COAG en relación coa convocatoria dun concurso de ideas para a rehabilitación da praza e o mercado de Monte Alto
26-09-2016
Interposición de recurso de reposición contra convocatoria do Concello de Vila de Cruces para a provisión dunha praza de técnico medio de urbanismo en réxime de funcionario interino