Actuacións do Colexio

05-12-2017
Aportación de suxestións ao Anteproxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia
30-11-2017
Alegacións ao concurso de ideas para a redacción de proxecto de peonalización e humanización da rúa Quiroga Ballesteros do Concello de Lugo
24-11-2017
Achegas do COAG presentadas no trámite de consultas abertas no portal de transparencia da Xunta de Galicia da “Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia”
20-11-2017
O concello de Oza-Cesuras desestima o recurso de reposición presentado polo COAG en impugnación da licitación mediante procedemento restrinxido da adxudicación do contrato de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oza-Cesuras
16-11-2017
O concello de Betanzos estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación la licitació para contratar a redacción do PXOM
02-11-2017
Recurso da licitación da redacción PXOM do Concello de Betanzos
31-10-2017
Recurso da licitación da redacción PXOM do Concello de Cambre
30-10-2017
O concello de Vilamartín de Valdeorras estima o recurso de reposición presentado polo COAG en impugnación da licitación para adxudicar o contrato de servizos de redacción do Plan Parcial da área de actuación SU-01 do PXOM
27-10-2017
Recurso Resolución Concurso de Ideas para a elaboración do proxecto da “Nova Casa Consistorial” no Concello de Silleda
25-10-2017
Recurso licitación redacción de proxecto de construcción dun pavillón polideportivo en Quirós, convocada polo Concello de Vigo