Actuacións do Colexio

08-08-2017
Escrito remitido ao Concello de Silleda en relación co anuncio da convocatoria do concurso para o deseño do novo consistorio
08-08-2017
Recurso de reposición contra a convocatoria polo Concello de Mugardos das “bases para a elaboración dunha lista para a posible contratación laboral temporal, mediante oposión libre dun Arquitecto/a
19-07-2017
Suxestións ao Proxecto de decreto polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia
14-07-2017
O concello de Irixoa desestima o recurso de reposición interposto polo COAG
05-07-2017
Recurso de reposición contra acordo Concello de A Coruña de aprobación das bases reguladoras da convocatoria pública para a adquisición polo concello de edificios de vivendas
26-06-2017
Interposición de recurso de reposición en impugnación da convocatoria polo concello de Vilamarín de contratación laboral temporal dun Arquitecto
23-06-2017
O concello de Bóveda acolle as alegación efectuadas polo COAG o 13/06/2017 desestimando o recurso de reposición interposto polo Colexio de Enxeñeiro de Caminos
23-06-2017
O concello de Boqueixón estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG o pasado 13/06/2017 en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística do concello
23-06-2017
Interposición de recurso de reposición contra convocatoria da licitación para a contratación do servizo de consultoría e asistencia técnica ao Concello de Irixoa en materia de urbanismo, arquitectura e parte técnica en xeral
15-06-2017
O COAG comparece e constitúese en parte no Procedemento Ordinario 4271/2017, tramitado pola sección segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en defensa das competencias profesionais