Actuacións do Colexio

09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de Asistencia Técnico-Urbanístca ao concello de Rábade
03-04-2018
Reclamación fronte á aprobación da Relación de Postos de Traballo no concello de Ourense
06-03-2018
Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense
23-02-2018
Resumo da Xornada Técnica sobre o Plan Básico Autonómico
22-02-2018
Consideracións e alegacións ao documento de aprobación inicial do Plan Básico Autonómico de Galicia.
20-02-2018
O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestima o recurso especial en materia de contratación interposto polo COAG en impugnación da licitación convocada polo concello de Vigo para a adxudicación do “contrato de servizos de redacción do proyecto das obras das novas gradas de gol e marcador, dun aparcamento soterrado e dun proxecto conxunto do Estadio Municipal de Balaídos (Vigo)”
19-02-2018
O concello de Lugo desestima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación do concurso para adxudicar o “contrato de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta”.
13-02-2018
Desestimación da solicitude de designar representante do Colexio no Concurso de Ideas da praza Bugallal do Concello de Ponteareas
29-01-2018
Estimación parcial do recurso contra a convocatoria da Redacción do PXOM do Concello de Cambre
20-01-2018
O Colexio de Arquitectos de Galicia gaña o recurso presentado contra a licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa