Actuacións do Colexio

10-09-2018
O COAG presentou recurso ante a Deputación de A Coruña pola convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico de turismo
24-07-2018
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo Concello de Moaña para adxudicar o contrato de servizos de redacción do Plan de Mobilidade Urbano Sustentable.
12-04-2018
Impuganción das bases da convocatoria de Arquitecto interino do concello de Brión
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de redacción da Modificación Puntual no ámbito do SSU- R-3 O Piñeiro, do concello de Miño
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de redacción do PXOM do concello de Cee
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de Asistencia Técnico-Urbanístca ao concello de Rábade
20-02-2018
O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestima o recurso especial en materia de contratación interposto polo COAG en impugnación da licitación convocada polo concello de Vigo para a adxudicación do “contrato de servizos de redacción do proyecto das obras das novas gradas de gol e marcador, dun aparcamento soterrado e dun proxecto conxunto do Estadio Municipal de Balaídos (Vigo)”
19-02-2018
O concello de Lugo desestima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación do concurso para adxudicar o “contrato de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta”.
29-01-2018
Estimación parcial do recurso contra a convocatoria da Redacción do PXOM do Concello de Cambre
15-01-2018
Recurso contra a licitación polo Consorcio Zona Franca de Vigo do Concurso para o edificio para servizo a empresas na avenida de Alcalde Portanet en Vigo