Actuacións do Colexio

18-08-2017
Desestimación do recurso interposto contra a modificación do cadro de persoal 2017 da Deputación de A Coruña
14-07-2017
O concello de Irixoa desestima o recurso de reposición interposto polo COAG
05-07-2017
Recurso de reposición contra acordo Concello de A Coruña de aprobación das bases reguladoras da convocatoria pública para a adquisición polo concello de edificios de vivendas
26-06-2017
Interposición de recurso de reposición en impugnación da convocatoria polo concello de Vilamarín de contratación laboral temporal dun Arquitecto
23-06-2017
O concello de Boqueixón estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG o pasado 13/06/2017 en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística do concello
23-06-2017
Interposición de recurso de reposición contra convocatoria da licitación para a contratación do servizo de consultoría e asistencia técnica ao Concello de Irixoa en materia de urbanismo, arquitectura e parte técnica en xeral
15-06-2017
O COAG comparece e constitúese en parte no Procedemento Ordinario 4271/2017, tramitado pola sección segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en defensa das competencias profesionais
14-06-2017
O COAG comparece e constitúese en parte no Procedemento Ordinario 4221/2017, tramitado pola sección segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en defensa das competencias profesionais
12-06-2017
Interposición de recurso de reposición contra convocatoria da licitación para a contratación do Servizo de Asistencia Técnico Urbanística do Concello de Boqueixón
26-09-2016
Interposición de recurso de reposición contra convocatoria do Concello de Vila de Cruces para a provisión dunha praza de técnico medio de urbanismo en réxime de funcionario interino
12