Rlamas | COAG

Todas as entradas de

Curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas

Posted by / 18 mayo 2018 / Categories: Cursos, Uncategorised / 0 Comments

Na Lei 2/2016 do suelo de Galicia e o seu Regulamento, Lei 9/2013 do emprendemento e a competitividade en Galicia e o Regulamento único de Regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos [D 144/2016], e Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

Este curso pretende dar a coñecer unha visión xeral do réxime de intervención administrativa, tanto en obras como en actividades en base ás últimas modificacións lexislativas producidas. Afondarase sobre cuestións eminentemente prácticas, tanto desde o punto de vista xurídico como técnico, coas que se atopan os técnicos, tanto ao servizo da administración como no desenvolvemento da súa profesión libre, no seu traballo diario en materia de licenzas e comunicacións previas. Continuar lendo →

Curso | taller para a formación en edificación sustentable

Posted by / 14 mayo 2018 / Categories: Cursos, Formación / 0 Comments

Vigo, 18, 21, 25, e 28 de xuño de 2018. Duración total 16h.

Este taller plantexase co obxectivo de abrir expectativas reais de traballo no campo da edificación sustentable. O curso-taller enfocará os trámites administrativos e técnicos desenvolvidos en anteriores edicións do PAREER e analizará a maiores a nova convocatoria PAREER II que comezou o día 3 de febreiro. Continuar lendo →

Xornada Hai Arquitectas | Hay arquitectas – 11 de maio

Posted by / 23 abril 2018 / Categories: coag, Cultura / 4 Comments

Xornada aberta para reflexionar sobre o pasado, presente e futuro das mulleres na arquitectura e dar a coñecer a súa realidade. A xornada articúlase en tres mesas redondas nas que participarán un total de 19 arquitectas, que aportarán a súa visión e experiencias en diferentes momentos e diferentes ámbitos da profesión. Continuar lendo →

Curso de Práctica Profesional. Inicio edición OURENSE

Posted by / 16 abril 2018 / Categories: Formación, Uncategorised / 0 Comments

Duración total: 20 horas [5 sesións de 4 horas cada unha, en horario de tarde]

Datas e lugar de celebración:
Ourense: 17, 18, 23, 24 e 25 de abril

Edicións xa celebradas: Vigo, A Coruña e Lugo

O pasado mércores día 21 de marzo finalizou a segunda edición celebrada do curso de práctica profesional. Nestas dúas edicións xa celebradas en Vigo e A Coruña participaron un total de 86 alumnos, aos que queremos agradecer a confianza e o gran interese amosado. Continuar lendo →

Conferencia de José Fariña Tojo: “¿Hacia dónde van las ciudades del siglo XXI?”

Posted by / 7 marzo 2018 / Categories: Axenda, Cultura, Uncategorised, Urbanismo / 0 Comments

Santiago de Compostela
Xoves, 15 de marzo de 2018. 18:30 h

Sala de formación da Sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Praza da Quintana, 1, 2º Continuar lendo →

Curso de práctica profesional

Posted by / 7 febrero 2018 / Categories: Cursos, Formación / 0 Comments

Vigo | A Coruña | Lugo | Ourense

Orientado a expoñer, a nivel xeral, os principais aspectos e os problemas máis habituais do exercicio profesional, servindo ademáis como como iniciación aos profesionais máis recentes. Continuar lendo →

Curso de acústica en la arquitectura. DB-HR y otras normativas

Posted by / 7 febrero 2018 / Categories: Cursos, Formación / 0 Comments

Pontevedra | Lugo | A Coruña

O obxectivo principal deste curso é que os alumnos adquiran os coñecementos e prácticas necesarias para a definición proxectual e execución de obras de acondicionamento acústico tanto en edificación como en actividades ruidosas.
Para iso realizaranse casos prácticos de cálculo en edificación e actividades, ensaios in situ e exemplos de medidas de mellora en rehabilitación. Describirase a metodoloxía seguida para o desenvolvemento dun proxecto, interpretaranse os resultados obtidos, e comentaranse as dificultades habituais que xorden durante a elaboración deste tipo de estudos.
Continuar lendo →

Cursos de actualizacion profesional 2018. Programación primeiro cuadrimestre

Posted by / 7 febrero 2018 / Categories: coag, Formación, Uncategorised / 0 Comments

Xa está publicada a programación xeral de actividades formativas de actualización profesional para o ano 2018. Ademais, está aberta a matrícula e dispoñible a información detallada dos primeiros cursos que se celebrarán no primeiro cuadrimestre.
Esta programación pode consultarse no documento adxunto, onde tamén se expoñen os principais criterios de deseño adoptados, que están baseados nas preferencias, opinións e suxestións que nos fixestes chegar a través da enquisa. Continuar lendo →

Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018

Posted by / 6 febrero 2018 / Categories: Formación, Publicada en Portada / 0 Comments

Hai unas semanas pedímosvos que contestásedes a unha breve enquisa co obxectivo de coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas para, a partires delas, establecer a programación e contidos do plan de formación 2018.
Nesta enquisa participaron 283 colexiados. A partir das respostas achegadas, elaborouse este informe que expón e tenta sintetizar os resultados das vosas respostas, establecendo as liñas principais de deseño para a formación a desenvolver no vindeiro ano.

Continuar lendo →

Enquisa preferencias formativas 2018

Posted by / 13 noviembre 2017 / Categories: Formación, Uncategorised / 0 Comments

Co obxectivo de coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, e de cara a establecer a programación e contidos do plan de formación 2018, pregámosvos nos cubrades esta breve enquisa na que podedes trasladarnos cales son as vosas preferencias e suxestións. Continuar lendo →

Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram