Novas de

Curso sobre a nova ferramenta unificada Lider-Calener. Atinne.

Posted by / 14 noviembre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

A directiva 2010/31/UE establece, ademais da obrigatoriedade de fixar uns requisitos mínimos de eficiencia enerxética dos edificios ou partes deste co fin de alcanzar niveis óptimos de rendibilidade, a obrigatoriedade de que antes do 31 de decembro de 2020 todos os novos edificios teñan un consumo de enerxía case nulo. Continuar lendo →

Curso de deseño gráfico con Adobe Illustrator para arquitectos

Posted by / 14 noviembre 2014 / Categories: Sin categoría / 1 Comment

O centro de formación Atinne organiza este curso de Adobe Illustrator dirixido a calquera profesional ou estudante dos variados campos de deseño (gráfico, publicitario, arquitectónico…) que queira coñecer este potente software para crear e deseñar documentos de presentación dos seus traballos (proxectos, concursos, presentacións…), comunicación e deseño gráfico, mediante unha formación intensiva coas ferramentas e funcións de ambos programas, enfocado á creación de documentos de calquera complexidade gráfica. Continuar lendo →

Construyendo Sostenibilidad con Sistemas Placo. Saint-Gobain Placo Iberica

Posted by / 12 noviembre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

Saint-Gobain Placo Ibérica, líder en solucións construtivas en yeso: Placa de yeso laminado (PYL), Teitos continuos e desmontables, Yeso e Escaiola en po, ten a sustentabilidade como un alicerce fundamental fabricando e comercializando produtos en base yeso con ejemplaridad no desenvolvemento sustentable (social, económico e ambiental). Continuar lendo →

Atinne. Curso de iniciación á certificación enerxética de edificios existentes con C3X

Posted by / 29 octubre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

A certificación enerxética dos edificios é unha esixencia derivada da Directiva 2010/31/UE, de 19 de maio de 2010, relativa á eficiencia enerxética dos edificios que obriga a expedir un certificado de eficiencia enerxética para os edificios ou unidades destes que se constrúan, vendan ou aluguen. Continuar lendo →

Segunda edición das Xornadas de Rehabilitación en Madeira "Masmadera"

Posted by / 27 octubre 2014 / Categories: Axenda, coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

As empresas que forman parte de Lignum facile, proxecto liderado polo Cluster dá Madeira de Galicia, organizan os próximos días 6 e 7 de novembro, a segunda edición das Xornadas de Rehabilitación en Madeira, másmadera. Nesta edición vanse a abordar os 20 anos de rehabilitación en Galicia, centrándonos nos dous focos galegos máis representativos: Santiago de Compostela e Allariz. Continuar lendo →

Formación BIM 2014 – 2015 | Convenio marco COAG – IMASGAL Revit | ArchiCAD | Allplan. Novas datas

Posted by / 27 octubre 2014 / Categories: coag, Cursos, Sin categoría / 0 Comments

A Directiva sobre contratación pública da Unión Europea (EUPPD) implica que os 28 Estados membros da UE poderán impor o uso de BIM para proxectos de construción e especialmente os financiados con fondos públicos para o ano 2016. Países da nosa contorna como Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Países Baixos e Noruega xa requiren o uso de BIM para proxectos de construción financiados con fondos. Continuar lendo →

Cursos oficiales UDC. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Fabricación Digital.

Posted by / 24 octubre 2014 / Categories: coag, Cursos, Formación, Sin categoría / 0 Comments

A Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña organiza estes Cursos de Fabricación Dixital, impartidos por arquitectos:

– Curso 1: RHINO Nivel I: Deseño ·D, Fabricación Digital e V-Ray

– Curso 2: RHINO Nivel II: Deseño Parámetrico con Grasshopper. Continuar lendo →

Aplicación para a cumplimentación do IEE. Ministerio de Fomento

Posted by / 24 octubre 2014 / Categories: Asesoramento, coag, Edificación, Normativa, Sin categoría, Visado / 0 Comments

O Ministerio de Fomento xa ten dispoñible a aplicación informática que se desenvolveu para a cumplimentación por parte dos técnicos competentes do Informe de Avaliación dos Edificios (IEE), segundo o modelo que aparece no Anexo do Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. Continuar lendo →

CIDADES SUBXACENTES Publicación das Xornadas Cidades Subxacentes (A Coruña 23-26 Marzo 2011) a cargo do colectivo 1AUN.

Posted by / 17 octubre 2014 / Categories: coag, Cultura, Publicaciones, Sin categoría / 0 Comments

«Existen en Galicia unha serie de conxuntos urbanos policéntricos formados por vilas que establecen entre elas múltiples relacións e sinerxias, e conforman espazos dinámicos cunha poboación cuantitativamente equiparable á de calquera cidade galega compacta de tamaño medio pero cuns vínculos co territorio máis diversos.

Continuar lendo →

Presentación e entrega de exemplar gratuito da Guía da Colocación da Pizarra.

Posted by / 2 diciembre 2014 / Categories: coag, Cultura, Sin categoría / 0 Comments

O Cluster da Pizarra de Galicia presenta a Guía de Colocación da Pizarra, titulada: «Deseño e Construción de cubertas de pizarra. Guía práctica para o desenvolvemento dos proxectos de Arquitectura». Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram