Atención ao Cidadán

Galego

En cumprimento do disposto no art. 19 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, a través deste servizo pódense efectuar reclamacións sobre conflitos entre o consumidor ou usuario cun arquitecto ou co Colexio de Arquitectos.

Se quere consultar os Estatutos do Colexio e o Código Deontolóxico dos Arquitectos, pode facelo neste ENLACE.

Pode remitir a súa reclamación mediante o formulario que figura abaixo, ou ben dirixirse por escrito a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nesta sección inclúese o Servizo de Verificación de Documentos Electrónicos, onde se pode comprobar a autenticidade dos documentos emitidos pola organización colexial e un buscador que permite acceder ao rexistro público de arquitectos e sociedades colexiadas.

Neste ENLACE, figura unha sección de consulta de documentación de arquivo tramitada no COAG, onde os interesados teñen as instruccións para realizala. 

Castellano

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a través de este servicio se pueden efectuar reclamaciones sobre conflictos entre el consumidor o usuario con un arquitecto o con el Colexio de Arquitectos.

Si quiere consultar los Estatutos del Colexio y el Código Deontológico de los Arquitectos, puede hacerlo en este ENLACE.

Puede remitir su reclamación mediante el formulario que figura abajo, o bien dirigirse por escrito a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

En esta sección se incluye el Servicio de Verificación de Documentos Electrónicos, donde se puede comprobar la autenticidad de los documentos emitidos por la organización colegial y un buscador que permite acceder al registro público de arquitectos y sociedades colegiadas.

En este ENLACE, figura una sección de consulta de documentación de archivo tramitada en el COAG, donde los interesados tienen las instruccioones para realizarla.


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

Visítenos en FacebookVisítenos en Twitter