Arquivo para enero, 2018

Estimación parcial do recurso contra a convocatoria da Redacción do PXOM do Concello de Cambre

Posted by / 29 enero 2018 / Categories: COAGactua, Recursos / 0 Comments

Comunicación do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con acordo estimando parcialmente o recurso especial en materia de contratación interposto contra a convocatoria do Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cambre.

Comunicacion.

O Colexio de Arquitectos de Galicia gaña o recurso presentado contra a licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa

Posted by / 20 enero 2018 / Categories: coag, COAGactua, Personamientos / 1 Comment

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 da Coruña estimou o recurso presentado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en impugnación da licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa.

Continuar lendo →

Recurso contra a licitación polo Consorcio Zona Franca de Vigo do Concurso para o edificio para servizo a empresas na avenida de Alcalde Portanet en Vigo

Posted by / 15 enero 2018 / Categories: COAGactua, Recursos / 0 Comments

O día 15 de xaneiro, o Colexio presentou recurso de reposición contra a licitación polo Consorcio Zona Franca de Vigo da contratación do servizo de “Redacción do proxecto básico, de execución, estudio de seguridade e saúde e dirección facultativa (50%) do edificio para servizo a empresas na Avenida de Alcalde Portanet, nº 42 en Vigo. Expediente SER/17/0258.

Enlace ao documento.

O Concello de Oia estima parcialmente o recurso de reposición presentado polo COAG en impugnación da licitación para contratar a adaptación do PXOM á nova Lei

Posted by / 8 enero 2018 / Categories: Campañas COAG, COAGactua / 0 Comments

Como consecuencia da estimación parcial do recurso do COAG, derivará a anulación da licitación convocada, agora suspendida, e o inicio dun novo expediente, coa reformulación do prego de claúsulas administrativas particulares.

Máis información:

A resolución do recurso acolle e estima as seguintes alegación que fixo o COAG no recurso presentado:

  • O COAG entendía que os requisitos que se esixían ao DIRECTOR do equipo redactor eran excesivos e desproporcionados e así se acepta na resolución.
  • O COAG entendía que tendo sido consignado no prego a posibilidade de acreditar a solvencia económica mediante seguro, DEBÍA ADMITIRSE TAMÉN como documentación acreditativa O COMPROMISO VINCULANTE DE SUBSCRIBIR SEGURO NO CASO DE RESULTAR ADXUDICATARIO e non só a existencia de seguro no momento da licitación. Na resolución estímase que debeu incorporarse no prego que a existencia de seguro podía acreditarse xa por ter unha póliza en vigor ou ben presentando un compromiso vinculante de subscribir seguro en caso de resultar adxudicatario.
  • O COAG entendía que a cláusula 24.3 resultaba abusiva pois supoñía unha inxerencia do concello na xestión e organización interna do eventual adxudicatario. A resolución estima esta alegación e entende que a redacción de dita cláusula do prego debe ser modificada.

Resolución.

Planeamento urbanístico – xaneiro 2018

Posted by / 31 enero 2018 / Categories: Normativa, Urbanismo / 0 Comments

Planeamento urbanístico publicado no mes de xaneiro de 2018 no Diario Oficial de Galicia, e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar lendo →

Publicación “Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)”

Posted by / 31 enero 2018 / Categories: CSCAE, Normativa / 0 Comments

Documento y video de carácter divulgativo que trata de resumir las obligaciones en materia de seguridad laboral que tienen los promotores y contratistas de este tipo de obras. Continuar lendo →

Nueva encuesta sobre utilización de herramientas digitales en edificación y obra civil

Posted by / 30 enero 2018 / Categories: CSCAE, Noticias / 0 Comments

Desde el CSCAE solicitan difusión, por su interés para los arquitectos, de esta encuesta elaborada por la Comisión BIM (Building Information Modeling) del Ministerio de Fomento. Continuar lendo →

Imasgal. Seminario online gratuito de Revit

Posted by / 29 enero 2018 / Categories: Formación, Uncategorised / 0 Comments

Hoy 29 de enero a las 20:30 Imasgal Técnica realizará una presentación del curso de Revit iniciación + intermedio, gratuita de forma online, en la que el asistente podrá participar, una vez acabada la presentación, planteando aquellas cuestiones que le vayan surgiendo.

Continuar lendo →

GAS NATURAL. Jornadas técnicas: Edificios de consumo de energía casi nulo

Posted by / 29 enero 2018 / Categories: Formación / -

17 de enero. Delegación de Vigo
18 de enero. Delegación de Pontevedra
23 de enero. Delegación de Santiago
24 de enero. Delegación de A Coruña
25 de enero. Delegación de Ferrol
30 de enero. Delegación de Lugo
31 de enero. C.C. Marcos Valcárcel. Ourense

Continuar lendo →

Convocatoria de proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública [OFERTA PECHADA]

Posted by / 29 enero 2018 / Categories: Emprego / 0 Comments

En el BOE de 29 de enero se anuncia la convocatoria de 22 plazas, por el sistema de acceso libre, para acceso al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. Continuar lendo →

Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram