Arquivo para enero, 2017

Jornada técnica: Póliza largo plazo Asemas

Posted by / 31 enero 2017 / Categories: Uncategorised / 2 Comments

El Consejo de Administración de ASEMAS ha aprobado la nueva póliza de Responsabilidad Civil, denominada “Póliza a Largo Plazo”.

Este nuevo producto satisface los deseos de nuestro colectivo, manifestados en los últimos años y aumentados, si cabe, por la crisis que nos afecta. Se concreta en dos premisas básicas: abonar el seguro cuando se realiza el trabajo y de una sola vez, conociendo de antemano aproximadamente el coste del mismo para poder calcular debidamente los honorarios profesionales.

Ante este importante reto, ASEMAS, continuando con la línea de colaboración habitual con el COAG, desea presentar este proyecto ante los colegiados de Galicia, explicando las líneas básicas de la nueva póliza y cuantas cuestiones sobre la mutua surjan y estén a nuestro alcance.

Continuar lendo →

Aviso festivos locais con motivo das festas do Entroido 2017

Infórmase que, por mor das festas do Entroido, esta semana permanecerán pechadas as delegacións que se indican, por mor dos festivos locais que se refiren:

  • Martes de Entroido (28 de febreiro), permanecerán pechadas as delegacións de A Coruña, Lugo, Ourense e Ferrol.
  • Mércores de Cinza (1 de marzo), permanecerá pechada a delegación de Pontevedra.

Por outra parte, indícase que o martes 28 de febreiro, ao dispoñer de menos persoal por mor do peche das delegacións indicadas, a atención telefónica poderá verse afectada polo que se agradecería aos colexiados que na medida do posible empregasen a plataforma de consultas colexial para contactar co Colexio.

Continuar lendo →

Certificación Enerxética de Edificios

Posted by / 9 enero 2017 / Categories: Uncategorised / 0 Comments
certificacion-energetica
Comunícase a actualización de documentos na web do COAG trala entrada en vigor do decreto 128/2016 sobre certificación enerxética en Galiza, que vén a derrogar e substituír ó decreto 42/2009.
No apartado de Normativa, o decreto acompáñase dun informe sobre as súas novidades e implicacións.
Asi mesmo, en Tramitación telemática – Formularios, está disponible para a súa descarga o novo modelo de certificado-final-de-obra adaptado ó Decreto e que debe empregarse para tódolos certificados emitidos a partir do 19.10.2016 para obras de edificación amparadas no CTE e independentemente da data de remate da obra.

Continuar lendo →

Concurso de Anteproxectos para rehabilitación de vivendas no lugar de Fondodevila

Posted by / 3 enero 2017 / Categories: coag, Concursos, Delegación Ourense / Tags: , / 35 Comments

O Concello de Parada de Sil, coa colaboración técnica do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, convoca concurso a nivel de anteproxecto, co fin de impulsar a rehabilitación do seu parque de edificacións tradicionais no núcleo rural de Fondodevila.

O obxecto é seleccionar a mellor proposta arquitectónica para a rehabilitación de varias construcións tradicionais  para vivendas de residenetes, así como o acondicionamento do seu entorno inmediato que servirá de base para a adxudicación do contrato de servizos de redacción do proxecto e dirección das obras e coordinación da Seguridade e Saúde

Continuar lendo →

Oferta de emprego

Posted by / 29 enero 2017 / Categories: coag, Emprego / Tags: / 0 Comments

(só ata o: 31.03.2017)

AESVAL LÓXICA DE VALORACIÓNS, S.A, sociedade homologada polo Banco de España, situada en Oviedo, realiza unha oferta para ARQUITECTO TASADOR EXTERNO.

Descrición do posto: Arquitecto tasador externo para valoración de bens inmobles de tipoloxía variada, pisos, vivendas unifamililares encostadas ou illadas, parcelas, etc. na provincia de Lugo. Continuar lendo →

Xornada técnica AEGA (Asociación Galega de Ascensores). A nova normativa en materia de ascensores.

Posted by / 24 enero 2017 / Categories: Uncategorised / 0 Comments

AEGA, Asociación Empresarial Galega de Ascensores, organiza unha xornada sobre “A nova normativa en materia de ascensores” que se celebrará o martes 14 de febreiro ás 10 horas, na Delegación de A Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (Rúa Federico Tapia, número 62).
A xornada comezará ás 10:00 h e finalizará ás 11:30 horas, aínda que finalizada a mesma servirase un café cortesía de AEGA. Continuar lendo →

Boletín Estatístico Vivenda e Solo. Tercer Trimestre 2016 e Boletín especial de Rehabilitacion

Posted by / 19 enero 2017 / Categories: Asesoramento, Edificación / 0 Comments

A Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento trasládanos o Boletín estatístico do Observatorio de Vivenda e Solo correspondente ao terceiro trimestre de 2016, ao que se pode acceder en formato PDF a través da seguinte ligazón e boletín especial de rehabilitación, neste outro ligazón.

Continuar lendo →

Iscar. Curso V-Ray para SketchUp

Posted by / 12 enero 2017 / Categories: Uncategorised / 0 Comments

V-Ray para SketchUp es un potente plugin de visualización y presentación de proyectos con SketchUp que te proporcionará una rápida y poderosa solución de renderizado sin salir de SketchUp.

Continuar lendo →

Imasgal. CYPE REBT: Instalaciones eléctricas

Posted by / 10 enero 2017 / Categories: Uncategorised / 0 Comments

El curso de CYPE REBT: Instalaciones Eléctricas, permitirá al alumno realizar proyectos de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas aisladas, memorias técnicas de diseño y listados de materiales.

El conocimiento de programas de cálculo y diseño de instalaciones eléctricas es una herramienta fundamental, ya que proporciona la manera de realizar proyectos eléctricos en un tiempo muy competitivo. Con herramientas como CYPE REBT podemos generar memorias descriptivas, pliegos de condiciones, anexo de cálculos eléctricos, etc. Por ello tener conocimientos en una herramienta como CYPE REBT es actualmente una de las mayores ventajas competitivas para todo profesional del sector eléctrico.

coag

Continuar lendo →

OFERTA DE EMPREGO

Posted by / 1 enero 2017 / Categories: coag, Emprego / Tags: / 0 Comments

(data de publicación: 06/02/2017)

SERVITALENT, selecciona a un profesional responsable para empresa con actividade nacional e internacional á produción propia e montaxe de mobles, para a coordinación en obra.

Imprescindible:
– Experiencia en xestión e planificación de obra de 4-6 anos
– Moi valorable experiencia en empresas de mobiliario e sector da madeira.

Data límite de presentación de C.V. até o 28 de Febreiro

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram